Latest Comments
Sunday, March 26, 2017

CAT STORY: HOME TYRANT [AUDIO VERSION]

BẠOCHÚA XÓNHÀ

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.

Cat story: Home tyrant

Mời nhânzân batoong nhìn cú biên Bạochúa Xónhà, trích từ Chuyện Mèo 200x, của anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} trứzanh hoànvõ, bản audio, qua giọng dọc của Cácmác Xịp Hường Hoa Bách Hợp.......

Bạochúa sống cùng Trung Tướng không bị trói. Ông ý kết-bạn khẩntrương thoảimái với Gấu Tanh, ngài cún lai Tâybannha Trung Tướng kể trong Chuyện Chó. Hai ông sinhhoạt thânthiện uyênbác như cánbộ dồngngũ sưdoàn. Gấu Tanh nhường Bạochúa nửa sofa làm chỗ ngủ, nửa toalét làm chỗ dái, nửa gậm-bàn làm chỗ chơi. Họ ăn bát riêng, uống cốc riêng, chỉ thithoảng giành nhau ưuái của Trung Tướng.

......

Mất zái, Bạochúa bỗng dổi-tính. Ông ý không-hề nhumì yêukiều lườibiếng như thằng Zizi Kaka quảngcáo, mà tụctằn trụylạc zữzội. Ông ý giằng cả miếng sườn nướng khỏi mồm Gấu Tanh, mò húp cả nước bồn-cầu, và nôn cả ở thảm-chùi phòng khách. Ông ý cũng không ỉa dái trong toalét nữa, mà bạ dâu phun dó, thậmchí nhằm ống-giầy Trung Tướng. Hàng ngày ông ý didứng khuềnhkhoàng khuềnhkhoàng, hệt một thằng vệbinh cỏ, cào ghế, gặm giường, nhay zây-diện. Rất ngứa-mắt

......

Trung Tướng mở cửa trệt. Bạochúa nằm ngoài thềm thulu nhemnhuốc nhớpnháp, run lậtsật lậtsật. Trung Tướng ôm Bạochúa, ông ý kêu ngoao, ngoao, ngoao.

Ông ý dói, các cô ạ, và liếm gọn lưng lon sữa Jà Thọ, zằn thêm hai khúc phômai. Hêhêhê, dáng kiếp, dồ bạo-chúa xó-nhà.

......

Bản full-text:

Part One

Part Two

Appendix: Giùn chữ mới

*vietnamese new writing concept #1*
*vietnamese new writing concept #2*
*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.


Friday, March 24, 2017

JESSICA VS MEGAN: LUẬT ZÂMZỤC MẼO

JESSICA VS MEGAN: LUẬT ZÂMZỤC MẼO
Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.Friday, March 10, 2017

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤC

SEX OFFENDER REGISTRY: ÁNTÍCH TÌNHZỤCChị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.

Listen before listening to this essay, about common law: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/03/common-law-vs-civil-law-thongluat-va.htmlWednesday, March 1, 2017

COMMON LAW VS CIVIL LAW: THÔNGLUẬT VÀ ZÂNLUẬT

COMMON LAW VS CIVIL LAW: THÔNGLUẬT VÀ ZÂNLUẬTChị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.Monday, February 27, 2017

TEN COMMANDMENTS: MƯỜI RĂN THIÊNCHÚA

TEN COMMANDMENTS: MƯỜI RĂN THIÊNCHÚAChúa răn chiênchúa zằng: