Latest Comments
Tuesday, January 10, 2017

Daily themeless tales: Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện No1Mùa xưa mùa xưa {once upon a time}, Anh Bương {an hoàng trung tướng} dưa Chị Bương {cácmác} lên rừng chơi.

Rừng xanh, xanh lắm nhé. Lá zungzinh xanh như gỉ dồng. Bướm tungtăng xanh như mắt vịt. Nước khe xanh bủnzủn. Mây dèo xanh zộnzàng.

Anh Bương nói, màu cănbản của thiêndàng, là xanh, thưa cácmác (*1).

Thursday, December 29, 2016

Home tricks: Mẹo nhà

Home tricks: Mẹo nhà

Nơi các bài Mẹo Home Tricks này, anh Bương {an hoàng trung tướng} tính tungxùy xuống chúng batoong những mánhkhóe giazụng nhonhỏ và nhuậntràng. Con nào thạo trước gòy, thỳ khép mẹ mùm nhé baby không titoe.Friday, December 23, 2016

Christmas parables: Zụngôn noel

Christmas parables: Zụngôn noel*Anh Bương*

Sáng sớm, thánh Petrus mở cửa thiêndường, thỳ gặp ba lanhhùn chầuchực: một anh trâu, một anh vịt, một anh giùn.

Ba anh nói, thánh cả Petrus, hãy nhận chúng anh vào nước chúa.

Petrus hỏi, chúng anh sống ra-sao, chết cách-nào?

Thursday, December 22, 2016

Skilled-worker immigration: Zizân taychuyên

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Skilled-worker immigration: Zizân taychuyên

Thursday, December 15, 2016

Secure asset allocation matrix: Matrận tàisản antoàn

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Matrận tàisản antoànAnh Bương {an hoàng trung tướng} vẽ cú matrận tàisản antoàn SAM {secure asset allocation matrix} từ những ýniệm cănbản zo anh zothái trọcphú Jacob Fugger truyềnbá mùa 14xx.

Jacob Fugger dược daphần quân Bương xácnhận là trọcphú khủnglù nhất nhângian ever. Tàisản anh tươngdương 500 tỷ ôngtơn mùa nay, aka dông xèng hơn cả những John Rockefeller hoặc Andrew Carnegie, zĩnhiên vượt xa bọn Bill Gates, Warren Buffett, hay Amancio Ortega.

Jacob Fugger giàu tới dộ, các vuachúa âubương chuyên phải vay xèng anh cho các quyhoạch huyhoàng của chúng, như khaimào chiếntranh, mởzộng thủdô, săntìm thuộcdịa.

Bonus cảnh anh Fugger dun văntự vay xèng của em vua Charles V trứzanh xứ tâybannha và lamã:Ngay giáohoàng cũng thường vay xèng Fugger. Chính anh cungcấp kinhphí thànhlập và zuytrì sưdoàn tinhbinh Swiss bảovệ tòathánh:Jacob Fugger gốc zothái, nhưng giadình anh cải sang cônggiáo. Trước anh, chiênchúa tuân giáoluật cấm chovay thu lợinhuận. Cú luật bảothủ này, zằngzặc ngàn mùa, dã tungxùy anhem zothái từ kiếp thaphương cầuthực thành mẹ những con trùm ngânhàng vôdịch. Fugger, zĩnhiên là chiênchúa dầutiên làm chủ ngânhàng.

Jacob Fugger giảng, khi chúng cô zư xèng, thỳ nên chia xèng ý ra bốn khoản ngang nhau, ném xuống bốn trươngmục dầutư:

(i) stocks, aka chứngkhoán

(ii) real estate, aka bâtdôngsan

(iii) bonds, aka tráikhoán

(iv) gold coins, aka vàng

Chứngkhoán, là những dầutư thu lợinhuận không dều, chảzụ góp vốn côngty, mua cổphiếu.

Tráikhoán, là những dầutư thu lợinhuận dều, như gửi bank, chovay.

Jacob Fugger cũng giảng, hãy cantrường thua một trong bốn khoản.

Vào mùa lạmphát {inflation}, chúng cô thua tráikhoán, nhưng thắng vàng, và bâtdôngsan.

Vào mùa giảmphát {deflation}, chúng cô thua bâtdôngsan và maybe thua cả vàng, nhưng thắng tráikhoán.

Chứngkhoán, thỳ không ngán lạmphát hay giảmphát, chỉ ngán chính nó.Khác Jacob Fugger trọcphú, anh Bương không khuyên nhânzân chia dều tàisản dầutư, mà chia tùy hoàncảnh cánhân, xãhội, thươngtrường.

Anh Bương vẽ matrận của mình như này:(i) vàng và bâtdôngsan thuộc hàng tàisản yếu; weak asset

(ii) tráikhoán và chứngkhoán thuộc hàng tàisản mạnh; strong asset

(iii) vàng và tráikhoán thuộc cột tàisản mềm; soft asset

(iv) bâtdôngsan và chứngkhoán thuộc cột tàisản cứng; hard asset

Như vậy:

(i) vàng là yếu và mềm

(ii) tráikhoán là mềm nhưng mạnh

(iii) chứngkhoán là mạnh và cứng

(iv) bâtdôngsan là cứng nhưng yếu

Ghép ngũhành âmzương, thỳ:

(i) vàng tươngdương thủy; water

(ii) tráikhoán tươngdương hỏa; fire

(iii) chứngkhoán tươngdương kim; metal

(iv) bâtdôngsan tươngdương mộc; wood

(v) trungtâm matrận tàisản là thổ; earth

Anh Bương giảng, batoong nào nhútnhát ethẹn nữtánh, ngại zủizo và lo bonchen, thỳ mua mẹ vàng mà gom trong dýt, những món khác dánh nhẹ thoy.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang không dông quá, thỳ mua thêm tráikhoán, hay gửi mẹ xèng bank.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang baola zủngzẻng, thỳ mua thêm bâtdôngsan.

Batoong này nên tránh xa chứngkhoán, hoặc chỉ dánh chứngkhoán hybrid.

Ngược lại, batoong nào năngdộng máume phóngtúng, ham tháchthức và thừa thamlam, thỳ cứ chứngkhoán mà tương.

Cũng batoong ý, sẽ chọn mua thêm tráikhoán hoặc bâtdôngsan, tùy lượng xèng nhàn.

Batoong này dừng nghịch vàng, chả lợinhuận cặc gì dâu.*continua* bảnmệnh batoong vs matrận tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh cánhân vs tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh xãhội vs tàisản antoàn.

(@2008-2016)

Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.