Latest Comments
Friday, December 9, 2016

Gone away: Dã rời khỏi [audio version]

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới, và không phải làm như này thêm nữa.Friday, November 18, 2016

Using Shitcorp Bookmarklets

Using Shitcorp Bookmarklets

Bookmarklet, là một con tem nằm trên thanh Bookmark Toolbar của browser chúng cô (tỷnhư Firefox, Chrome, MSIE, Safari, etc), nhằm phụcvụ những mụcdích nàodó, khi chúng cô zuyệt web.

Shitcorp Bookmarklets, là những Bookmarklet của Quán Bựa, chuyên phụgiúp chúng cô post-comment {bốt-cồng}, hoặc dánh các tungxùy quantrọng khác, trong phạmvi Quán, theo dịnhvị của anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh hoànvõ.

Hômnay, anh Bương giớithiệu xuống chúng cô hai Bookmarklet.

Bookmarklet [Get Youtube Video] có chứcnăng lấy code của Youtube Video, chảzụ:

[youtube=a7UFm6ErMPU]

Chúng cô copy doạn code ý, nhét vào soạnthảo cồng của mình, và post, sẽ xong quả video below, mà chả cần nhớ cúpháp:Bookmarklet [Get Liveleak Video] có chứcnăng lấy code của Liveleak Video, chảzụ:

[liveleak=fd3e828765d3]

Chúng cô copy doạn code ý, nhét vào soạnthảo cồng của mình, và post, sẽ xong quả video below, mà chả cần nhớ cúpháp:Cách zùng Bookmarklet

Chúng cô zán tem Bookmarklet [Get Youtube Video] lên Bookmark Toolbar. Khi dang nghe video của Youtube, khoái quá, thỳ, click mẹ trúng tem tẻm, nơi dánh-zấu dodỏ below, sẽ dón code ngay:Chúng cô zán tem Bookmarklet [Get Liveleak Video] lên Bookmark Toolbar. Khi dang nghe video của Liveleak, khoái quá, thỳ, click mẹ trúng tem tẻm, nơi dánh-zấu dodỏ below, sẽ dón code ngay:Cách setup aka zán-tem Bookmarklet

Bookmark Toolbar, là cái thanh chạy ngang pha chúng cô, dánh-zấu dodỏ below:Nếu chúng cô không thấy thanh ý, thỳ, right-click vào nóc browser, gòy chọn Bookmark Toolbar, nơi dánh-zấu dodỏ below:Continua. Chúng cô zòm sang cột phía phải mànhình, sẽ thấy links tới các trang chứa Bookmarklets, dánh-zấu dodỏ below:Dó là các Shitcorp Bookmarklets zành cho Youtube và Liveleak.

Continua. Chúng cô click logo Youtube, mò qua trang Get Youtube Embed Code, như below, gòy kéo-thả logo Youtube lên Bookmark Toolbar, xong món Youtube:Continua. Chúng cô click logo Liveleak, mò qua trang Get Liveleak Embed Code, như below, gòy kéo-thả logo Liveleak lên Bookmark Toolbar, xong món Liveleak:Và chúng cô dã zán thànhcông các tem Shitcorp Bookmarklets.

Chúc batoong thoảimái xinhvui, bannay và banmai.

EDIT: Batoong lật tới cuối trang, cũng thấy các tem Bookmarklets, kéo-zán chúng lên Bookmark Toolbar thoy.

Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.

Monday, November 14, 2016

Woman: Dànbà [audio version]

Khaitrương Fast MBA Khóa VII

Quảngcáo từ anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh hoànvõ: Khóa VII Bựa MBA khaimạc trúng ngày 20 tháng Nov mùa 2016. Các xuchiêng batoong dã có vé vào Khóa, xinmời vào luôn, chào anhem, và dòi phông-tem. Các batoong chưa có vé, cứ continua dăngkí thamgia.Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới, và không phải làm như này thêm nữa.Friday, November 11, 2016

Black squirrel red bowel: Sóc den bụng dỏ [audio version]

Khaitrương Fast MBA Khóa VII

Quảngcáo từ anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh hoànvõ: Khóa VII Bựa MBA khaimạc trúng ngày 20 tháng Nov mùa 2016. Các xuchiêng batoong dã có vé vào Khóa, xinmời vào luôn, chào anhem, và dòi phông-tem. Các batoong chưa có vé, cứ continua dăngkí thamgia.Nhânzân vuilòng contact anh Chuối Tây Bank Bựa, dặng nhận dược cash discount dẹp.Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới, và không phải làm như này thêm nữa.

Sóc den bụng dỏ

Mời nhânzân batoong nhìn cú biên Sóc Den Bụng Dỏ 200x, của anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh hoànvõ, bản audio, qua giọng dọc của Cácmác Xịp Hường Hoa Bách Hợp.Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.

Tuesday, November 8, 2016

Cat story: Commander Ngoao [audio version]

Chiêusinh Fast MBA Khóa VII

Quảngcáo từ anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh: Khóa VII Bựa MBA thôngbáo chiêusinh, và zựdịnh khaimạc tháng Nov mùa 2016. Yêumời các xuchiêng batoong náonức thamgia.

Nhânzân vuilòng contact anh Chuối Tây Bank Bựa, dặng nhận dược cash discount dẹp.

Và dừng quên nghe kĩ các báocáo kinhtài từ anh Bương before downing your lovely xèng tươi.Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới, và không phải làm như này thêm nữa.

Cat story: Commander Ngoao

Mời nhânzân batoong nhìn cú biên Tưlệnh Ngoao, trích từ Chuyện Mèo 200x, của anh Bương {an hoàng trung tướng} trứzanh hoànvõ, bản audio, qua giọng dọc của Cácmác Xịp Hường Hoa Bách Hợp.Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.