Latest Comments
Tuesday, April 25, 2017

VỲSAO TÂN HUÂNLUYÊNVIÊN PHÁP CHỌN VỢ GIÀ HƠN MÌNH 1/40 THIÊNNIÊNKỶ

HUÂNLUYÊNVIÊN PHÁP CHỌN VỢ GIÀ HƠN MÌNH 1/40 THIÊNNIÊNKỶChị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.Tuesday, April 18, 2017

ZADENTHUI KHÔNG LÀM HUẤNLUYỆNVIÊN

ZADENTHUI KHÔNG LÀM HUẤNLUYỆNVIÊNCác anh zadenthui {black-skin} aka nigger, luôn có khảnăng dấmdá chântay {sport} rất hay quá, nhưng lại không có khảnăng trínão tươngxứng. Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} không kỳthị chúng anh, nhưng Zì xácdịnh, dây hoàntoàn là quyhoạch zàihạn của thiênchúa, chúng anh không nên mặccảm.

Nhằm chứngminh phánquyết của mình, Zì giảng xuống chúng batoong zìa môn banhdá dỉnhcao {soccer} và môn kỳvua {chess}.Monday, April 17, 2017

WHO IS THE MOST FAMOUS GIUN IN THE WORLD: GIÙN NÀO TRỨZANH NHẤT TRẦNGIAN

GIÙN NÀO TRỨZANH NHẤT TRẦNGIAN

Nhân vụ con David Dao, côngzân Mẽo gốc Giùn, nát mẹ loa trên xebay hãng United Airlines, và trởthành nhânvật Giùn dìnhdám nhất ngàynày, Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} sẽ trưng các Giùn trứzanh nhất trầngian.Monday, April 10, 2017

AI TỪNG THẮNG-KIỆN CÁC HÃNG HÀNGKHÔNG

AI TỪNG THẮNG-KIỆN CÁC HÃNG HÀNGKHÔNGZì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} giảng mẹ luôn, không, không ai sất.Sunday, April 2, 2017

TRÍTUỆ NHÂNTẠO, VÀ CÚ CÁCHMẠNG CÔNGNGHỆ TƯỞNGTƯỢNG CỦA GIÙN

TRÍTUỆ NHÂNTẠO, VÀ CÚ CÁCHMẠNG CÔNGNGHỆ TƯỞNGTƯỢNG CỦA GIÙN

Mùa nay, bầnnông batoong Giùn dang khoái chămchút kỳvọng mần một cú cáchmạng côngnghệ V4 (mà chúng kêu nhầm mẹ thành cáchmạng côngnghiệp), với nềntảng là côngnghệ trítuệ nhântạo.

Dcm trítuệ nhântạo, aka AI {artificial-intelligence}, zĩnhiên là trítuệ của máymóc. Các ông robot. Các cục máy thôngminh. Các tòa nhà thânthiện. Bán ra khắp trầngian. Là zững món Giùn mơ.

Chúng Giùn hyvọng rằng, Giùn luôn hehe có khảnăng dấm những thứ nhànnhã và tưzuy, trong diềukiện hữuhạn zìa tàichính.

Chả khác gì kỳvọng Giùn hóa nhanh một cườngquốc phầnmềm, thủa 15 năm ago. Rốtcục, sau 15 năm ý, phầnmềm Giùn vưỡn thua xa Phi, Mã, thậmchí Bangladesh.