Latest Comments
Monday, January 15, 2018

ASINERUM PRONOUNS: ASINERUM DẠITỪ #3

ASINERUM DẠITỪ [CONTINUA]Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM PRONOUNS PART 3Wednesday, January 10, 2018

ASINERUM PRONOUNS: ASINERUM DẠITỪ #2

ASINERUM DẠITỪ [CONTINUA]

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

TRUYỆN THẦNTIÊN KỲ 1: CÔNGCHÚA KÉN CHỒNG

TRUYỆN THẦNTIÊN KỲ 1: CÔNGCHÚA KÉN CHỒNGMùa-xửa-mùa-xưa, once upon a time.

Vươngquốc nọ có anh Vua uyzanh taonhã. Anh Vua có chị Côngchúa aka congái xinhdẹp tàihoa. Za nàng tươi như.. Môi nàng mọng như.. Dcm nhânzân thích tả Côngchúa như nào thì tả. Dàng déo nào thì chị ý cũng xinh hơn chúng mày doán.

Và dcm, như tụcquán truyện thầntiên, thìgian thoănthoắt thoydưa, as time was passing by, Côngchúa ta dến niêndại kén chồng.

Cơman anhem trángniên nhao zìa kinhkì thamgia kén. Zĩnhiên gòy. Côngchúa, thì déo cần dong ai cả. Chị không phải phóng-tút facebook, úp-phim youtube, giảm-mỡ, wax-lông, và bơm-phồng-hai-vú.

Vua chấm 2 anh. Anh No1 là Chúa, của 1 xứ lânbang. Anh No2 là Côngtử-con, của dươngkim thủtướng.

Chúa-lânbang, over-40, cơdịa lựclưỡng, zâuzia vòngvèo. Cưỡi-ngựa văng-gươm như jông như bão, zàn trận, bày binh, luận tìnhhình nga-mỹ.

Côngtử-con, under-16, zángvóc thưsinh, tóc-bồng hàn-xẻng. Biên-thơ kéo-nhị như gió như sương, vung bản cửuchương, giảng phươngtrình dathức.

Và như tụcquán truyện thầntiên, 2 anh ý sẽ thi-tài.

Khaimào, 2 anh thi bắn-cung.

Chúa-lânbang bắn 8/10 dĩnhdạc trúng mẹ hồngtâm. Côngtử-con bắn 10/10 zunzun tượt sạch.

Xong, 2 anh thi múa-sạp.

Côngtử-con múa zịuzàng như bánh-phở. Chúa-lânbang múa lóngngóng ngã sập mẹ giữa sàn.

Côngchúa chán quá dy. Chị mong 1 chồng songtoàn như lâm-sung, thủy-hử, robin-hood, lục-vân-tiên.

Dang-dêm, Côngchúa tảu mẹ khỏi kinhkì, tính tìm chồng vừa-ý. Hehe sometimes, chúng mình hơi ngông nhẻ, có phỏng nhânzân. Nhưng thý mý là truyện thầntiên.

Bơvơ ngoài dôthành, Côngchúa khóc như zưngzức. Chị dâu tỏ zằng, thoát nhà của Vua thì cắn cứt. Dcm nhõn concháu zânden {black-ass-people} mý hehe thoát-pama tự mình săn hạnhphúc.

Gòy 1 nôngphu xuấthiện bất-thìnhlình. Nôngphu vửa ngoanngoãn vửa datình hehe diêu vãi-tom-lồn. Em bắn-cung 100-phát-100-trúng, múa-sạp 10-cú-vẹn-10. Lại thạo nấu-bún, rang-sườn, quạt-chả.

Nôngphu dưa Côngchúa zìa chòi mình, và bảo, này em, dây 1 túp-lều-tranh, 2 trái-tim-vàng. Chúng mình sẽ sanh những nôngphu mini kháukhỉnh và lạcquan, những guru chăn-zê, những master câu-cá.

Chết-cười con nôngphu haha. Lát-sau, Vua dón Côngchúa, back kinhkì. Và 1 dám-cưới hoànggia khủnglù xảy-ra. Côngchúa cưới Chúa-lânbang, và sanh những côngchúa bé. Dcm quân câu-cá chăn-zê.
Friday, January 5, 2018

ASINERUM PRONOUNS: ASINERUM DẠITỪ #1

ASINERUM DẠITỪ

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

WHY RIPPLE: VÌSAO RIPPLE

WHY RIPPLE?BONGBÓNG RIPPLE

RIPPLE aka XRP là ông Coi aka xèng-mạng dang nóng sừngsực như lò viba toshiba, có giátrị vốnhóa marketcap vửa dạt 120 tỷ ông Tơn, nhõn kém ông Bích Coi aka BTC thầnthoại.

RIPPLE có quá dôngdảo dạibàng côngnghệ tưbản âubương support, và nó thựcsự mạnhmẽ.

Nhưng Hiệutrưởng Zì camdoan nó dang là một bongbóng tiềmnăng.