Latest Comments
Saturday, July 15, 2017

FINANCIAL STATEMENT FRAUD: LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH [#4]

LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH

Giảng *continua* Fast MBA của An Hoàng Trung Tướng

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-lyluan.html

Bài No2 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-lyluan_25.html

Bài No3 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-03.html

Kỹthuật Phỉnh No3: Cookie Jar AccountingKỹthuật phỉnh Cookie Jar Accounting, aka Cookie Jar Reserve, chữ Giùn biênzịch là, bình-bánh-zèphòng, thoạt nghe khá tươngdương kỹthuật phỉnh Holding Gain.

Khác ở, món bình-bánh-zèphòng chuyên zànhzụm lợinhuận côngty trong những mùa phátdạt, gòy sansẻ nó sang những mùa túngkém. Dòn này cănbản nhằm phỉnh nhânzân, còn holding-gain thỳ phỉnh lãnhtụ.

Mánh của bình-bánh-zèphòng thường là, găm các khoản zựphòng (như zựphòng nợ xấu, zựphòng giảm giá hàngkho, etc) liêntục nhiều mùa, ghi-trước chiphí, hay ghi-chậm zoanhthu, etc.

Chảzụ, anh Dell từng nạp phạt 100 chai ôngtơn cho cơquan SEC {securities-and-exchange-commission}, vỳ dánh bình-bánh-zèphòng qua giaidoạn 2002-2006. Anh giấu mẹ các khoản xèng anh Intel trả anh khy anh gắn chip Intel vào máytính Dell. Dây thực là các zoanhthu, nhưng anh bảo là, côngnợ. Khoản chiếm mẹ 72% lợinhuận của anh.

SEC thôngcáo rằng, Dell dã phỉnh các investor, aka nhânzân tưbản.
Monday, July 10, 2017

TOPOLOGY AND GIUNS LIFE: TOPO VÀ DỜI GIÙN

TOPO VÀ DỜI GIÙN

Nơi toánhọc, có một ngách rất hay bỵ dám hànlâm âubương hiệndại nhắc tới, là tôpôhọc {topology} aka topo.

Dcm topo, anh là ai.

Nom cách bìnhzân nhất, thỳ, topo là ngành hẹp của anh toán, nghiêncứu các dặctánh dược bảotoàn của các dốitượng bị kéo {stretching}, uốn {bending}, hay xoắn {crumpling}, aka bỵ biếnzạng {deformating} nhưng không xé {tearing}, hay zán {gluing}. Như ông caosu.

Ứngzụng của topo, nhẽ là, cho côngnghệ vậtliệu, hóachất, etc. I'm not sure.

Chúng mình thử nghe một băng giấy. Ông ý có 2 mặt {side}, trên và zưới, và 2 mép {edge}, ngang hay zọc.

Chúng mình vặn mẹ ông ý một nhát, gòy zính mẹ hai mép ông ý vào nhau. Ông ý thành mẹ một cấutrúc topo. Hànlâm âubương kêu là, băng mobius {mobius-strip}:Lúc này, băng mobius chỉ còn 1 mặt và 1 mép.

Chúng mình thả bà anh kiến-càng lên băng mobius. Anh ý bò một phát, thỳ thông luôn hai mặt của băng cũ. Nếu anh ý bò theo mép băng mobius, thỳ cũng thông luôn hai mép của băng cũ:Áp khônggian 3-chiều, băng mobius thành nút trefoil {trefoil-knot}:Nghĩa là, hìnhhọc thôngzụng chả liênquan gì hìnhhọc topo.

Dời Giùn chúng mình, cũng thuộc tạng cấutrúc topo, thế mý trùm.

Chúng mình bò langthang từ mặt cộngquân {communist-side} sang mặt tưbản {capitalist-side} mà déo thay máymóc server. Lãnhchúa vặn một cú topo. Nhânzân bươn loayhoay ngàytháng. Rốtcuộc hehe, dời Giùn có nhõn 1 mặt, thoát dâu em?
Friday, July 7, 2017

CASH MANAGEMENT: CAIQUẢN XÈNG

(trích bàigiảng Fast MBA, họcphần tàichính zoanhnghiệp)Friday, June 30, 2017

FINANCIAL STATEMENT FRAUD: LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH [#3]

LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH

Giảng *continua* Fast MBA của An Hoàng Trung Tướng

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-lyluan.html

Bài No2 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-lyluan_25.html

Kỹthuật Phỉnh No2: Holding Gain or LossDây là hai kỹthuật phỉnh khác nhau, aka holding-gain và holding-loss.

Holding-gain, hầnlâm kêu, kìm-lãi, là kỹthuật giấu-nhẹm lợinhuận côngty trong nhiều mùa, gòy bung mẹ lúc cần.

Holding-loss, ngược mẹ nó, là kìm-lõm, aka kỹthuật giấu-nhẹm các thualõm zàihạn.

Kìm-lãi-lõm, là thủdoạn dơnsơ và thôngzụng bậcnhất, của batoong kếtoán, và luôn bị ápzụng thànhthạo, nhưng cũng khó phátgiác bởi các lựclượng cảnhbinh.

Kìm-lãi, dạikhái là, khy côngty dang kinhzoanh okay, thỳ, không khai dủ zoanhthu (chảzụ chưa biên, hay biên chậm ngàytháng hóadơn), mà ém mẹ zoanhthu vào hàngkho aka hàng-trong-kho {inventory}. Làm như này, lợinhuận báocáo giảm, giátrị tàisản tăng, và sàngsê sau. Dòn này cănbản nhằm phỉnh lãnhtụ.

Chảzụ, mùa 1999, chúng mình tạu quả nhà giá 300,000 tơn. Mùa nay, quả ý giá 1,000,000 tơn. Nghĩa là, chúng mình cắn 700,000 tơn. Nhưng chúng mình không bán nhà, cũng không hạchtoán lợinhuận, zĩnhiên không báocáo, cũng không nạp thuế. Chúng mình dcm, kìm-lãi. Dây là một phỉnh ngoan.

Chảzụ continua, ngày 15/12/2016, chúng mình bán mẹ quả nhà ý. Nhưng chúng mình biên hóadơn sang ngày 1/1/2017, né thuế 2016. Chúng mình cũng, kìm-lãi. Dây là một phỉnh cấp viphạm {tort}.

Mùa xaxăm, khy ngành tàichánh chưa caoboong và chưa tácdộng mạnhmẽ lên nhânzân, thỳ dòn kìm-lãi zo các dạibàng vậnhành thường nhằm nhõn ém hànghóa trong kho, khiến thịtrường bấnloạn và chịu các lũngdoạn.

Kìm-lõm, tươngtự, nhưng ápzụng khy côngty dang kinhzoanh như cccc, và thayvỳ không khai zoanhthu, thỳ chúng mình không khai dủ chiphí. Làm như này, lợinhuận báocáo tăng, giátrị tàisản giảm, và sàngsê sau. Dòn này cănbản nhằm phỉnh nhânzân, phỉnh conbuôn, phỉnh kháchhàng.

Hàngkho của zoanhnghiệp thường gồm zất lắm món: hànghóa, vậttư, thànhphẩm, sảnphẩm zởzang, và etc. Zodó, vụ ém zoanhthu vào hàngkho là zezang. Batoong kếtoán Giùn khoái ém vào sảnphẩm zởzang {work-in-progress}, hoặc hàng-trên-dường hoặc hàng-gửi-bán {goods-in-transit}, etc, aka các tàikhoản nhóm 15xx của hệthống kếtoán Giùn.

Nếu tàikhoản 15xx của chúng mình zư tăng [hay giảm] zần-dều theo nămtháng, mà không có nguyênzo chínhdáng, thỳ nhấtkhoát chúng mình dang kìm-lãi [hay kìm-lõm].

Nếu chúng mình dịnh kìm-lãi hay kìm-lõm, nhưng không muốn các em cảnhbinh trasoát, thỳ hehe dừng dánh tàikhoản 15xx zư tăng-zần hay giảm-zần. Hãy dánh nó lên-xuống trậptrùng, nghe chưa.
Sunday, June 25, 2017

FINANCIAL STATEMENT FRAUD: LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH [#2]

LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH

Giảng *continua* Fast MBA của An Hoàng Trung Tướng

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/06/financial-statement-fraud-lyluan.html

Kỹthuật Phỉnh No1: Sale And LeasebackSale-and-leaseback, hầnlâm kêu, bán-xong-thuê, là một kỹthuật tìm-vốn thôngzụng của các conbuôn bên tâybương.

Chảzụ, chúng mình déo dủ xèng, zưng cứ muốn sởhữu một ông xebay trịgiá 100 chai ôngtơn.

Chúng mình bèn, vay-nóng một con chủ bank 100 chai, và vác sang âubương mua một ông Airbus A320.

Zưng, chúng mình déo có xèng, rite? Và chúng mình dem ông A320 bán mẹ vào một con tưbản dạibàng chuyên chothuê xebay. Bán trảvờ thoy, vỳ con tưbản cần déo gì xebay. Con này giữ mẹ tẹo giấymá của ông A320 làm mortgage, gòy phóng vào chúng mình 100 chai, dặng chúng mình giả con chủ bank.

Sau-dó, chúng mình ký hợpdồng thuê chính ông A320 ý, từ con tưbản dạibàng. Hợpdồng ý, hầnlâm kêu, hợpdồng thuê tàichính {finance-lease}. Khác thuê hoạtdộng {operating-lease}, tàisản thuê tàichính dcm sẽ thuộc zìa conthuê {lessee}, aka chúng mình, khy hợpdồng dáohạn.

Sau-cùng, chúng mình có xebay kinhzoanh, và hàng tháng (hoặc quý, năm), chúng mình phải dóng xèng thuê {lease} cho con dạibàng. Anhem thảy vuivẻ.

Côngty Giùn Vietjet vửa mua 100 ông xebay theo cách này. Khắp Giùn zúngdộng.

Vậy thỳ, kỹthuật bán-xong-thuê liênquan déo gì kỹthuật Phỉnh báocáo tàichánh?

Có nhé. Chính em Giùn Vietjet là chảzụ. Nhânzân dầutư {investor} sẽ tin em ý dang rất mạnhmẽ, vỳ các cú xèng thuê tàichính làm tăng giátrị tàisản cốdịnh {fixed-asset} trong báocáo tàichánh, khác khoản xèng thuê hoạtdộng nhõn làm tăng chiphí hoạtdộng {operating-cost}.

Dạibàng Lehman Brothers, trước mùa 2008, dã tung-dòn bán-xong-thuê triềnmiên và triềnmiên, khy anh ý thua triềnmiên và triềnmiên, nhằm giấu sạch các cú thua khủnglù.

Lúc khongthe giấu anymore, cophieu Lehman Brothers thủng mẹ 85% sau nửa mùa, và anh trìa dơn xin phásản, kèm cục nợ 613 tỷ ôngtơn, daphần của khuvực bán-xong-thuê.